Payrolling

Payrolling

Bij payrolling wordt OCT op papier de juridische werkgever van (een of meer van) van uw medewerkers. Dit is ook het grote verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant, in deze situatie blijft OCT nog steeds juridisch de werkgever met alle bijbehorende risico‘s voor ziekte en ontslag. Wij verzorgen de planning en u houden het contact met de medewerkers op uw werkvloer.

Wij moeten als juridische werkgever van de medewerkers o.a. zorgdragen voor de betaling van de nettosalarissen, de sociale lasten, pensioenpremies en de loonbelasting. U huurt/least eigenlijk met payroll uw eigen personeel terug, maar daarnaast/tegelijkertijd bent u van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico‘s verlost.

Voordelen

  • U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat je daar rekening mee kunt houden in jouw berekeningen.
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een zeer nauwkeurige inzage in jouw totale salaris- en personeelskosten.
  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.
  • Uw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.
  • Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.
Neem contact met ons op!
Bel 0492 – 598000